Te nderuar,

Ju falenderoj per interesin per ICX imlantantet. Prodhimet e jona jane ne procesin e regjistrimit per shtetin tuaj. Se shpejti ne keto flete interneti do gjeni gjith informatat perkatese per blerjen dhe perdorimin e ICX implantanteve. Ne nderkohe informatat mundet t'i gjeni ne pjesen perkatese per Republiken e Kroacise.